logo

PRAVILA NAGRADNIH IGER PODJETJA
DAS, POSLOVNE STORITVE, DAMIJANA ŠTRASER S.P.

Pogoji in pravila sodelovanja v nagradnih igrah in promocijskih akcijah

  1. Splošne določbe

Organizator nagradnih iger in promocijskih akcij je DAS, POSLOVNE STORITVE, DAMIJANA ŠTRASER, S.P. (v nadaljevanju: organizator). Nagradne igre in promocijske akcije potekajo preko družabnih omrežij ali elektronskih sporoči. Vse informacije, ki jih sodelujoči posreduje, prejme organizator nagradne igre.

  1. Pogoji sodelovanja v nagradnih igrah in promocijskih akcijah

V nagradnih igrah in promocijskih akcijah lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije, stari nad 18. let. Mlajši od 18. let morajo za sodelovanje pridobiti dovoljenje staršev ali skrbnikov.

Osebni podatki nagrajenca morajo biti točni (ime in priimek, ulica ali kraj, poštna številka, pošta, kontaktna telefonska številka ter davčna številka), v nasprotnem primeru organizator meni, da nagrajenec ne želi prejeti nagrade in je prekinil sodelovanje.

Osebni podatki sodelujočih se varujejo v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov in se uporabljajo le za namene nagradne igre, v kateri sodeluje. Nagrajenec se strinja, da bo sodeloval v morebitni promociji DAS, POSLOVNE STORITVE in v promociji pokrovitelja nagrade (objave v različnih medijih).

Nagrado podeli pokrovitelj nagrade, ki nagrado prispeva. Pokrovitelj nagrade je dolžan sporočiti davčnemu uradu podatke o nagrajencu in davčno številko nagrajenca. Prevzem nagrade dogovorita pokrovitelj in organizator, ki nagrajenca predhodno pisno obvesti. Denarno izplačilo morebitnih nagrad ni mogoče. Nagrade niso prenosljive.

Čas trajanja promocijske akcije ali nagradne igre, se navaja individualno, glede na tip akcije.

Organizator se zavezuje, da podatki, ki jih bodo nagrajenci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije in določili GDPR.

  1. Davki in akontacija dohodnine

Plačilo vseh davkov od nagrad se rešuje individualno glede na nagradno igro v dogovoru z organizatorjem.

  1. Odgovornost

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Organizator ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k nagradni igri izrecno strinjajo.

  1. Pravila nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

Splošni pogoji veljajo od 1. decembra 2022.

sklad
Naložbo VAVČER ZA DIGITALNI MARKETING (izdelava spletne strani in spletne trgovine) sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

© 2018 - 2024 DAS, poslovne storitve, Damijana Štraser, s.p. Vse pravice pridržane.

Izdelava: abeone.si